OPĆI UVJETI

Opći uvjeti poslovanja Hotel Lavica

Hotel Lavica, u daljnjem tekstu hotel, plasira i prodaje hotelske usluge prema objavljenim podacima, opisu, datumu i važećem cjeniku, a u skladu s potvrđenom rezervacijom/potpisanim ugovorom, u svoje ime i za svoj račun. Kao naručitelj usluge krajnjem korisniku može nastupiti agencija ili organizator putovanja, a na njih se kao posrednici odnose i odredbe općih uvjeta. Slanjem zahtjeva za rezervaciju potvrđujete da se slažete s Općim uvjetima hotela i isti postaje zakonska obveza. Prilikom pružanja usluga Hotel primjenjuje pravila propisana kućnim redom, hotelskom i ugostiteljskom praksom, a u skladu s važećim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

CIJENE

Važeće cijene usluge bit će izričito opisane u prijedlogu zaprimljenom u online rezervacijskom sustavu ili u rezervacijskom centru. Ugovorene usluge ne mogu se kombinirati s drugim promotivnim ponudama ili paketima. U slučaju bilo kakvih promjena ili odstupanja u rezerviranim uslugama, naplatit će se službene cijene. Za usluge koje nisu korištene povrat novca nije moguć. Dodatne usluge koje nisu uključene u cijenu gost plaća pojedinačno i naručuje na zahtjev pri prijavi ili na licu mjesta prema dogovoru. Cijene u eurima su informativnog karaktera. Rezervacijski sustav koristi najbolje dostupne dnevne cijene. PDV je uključen u cijene.

TURISTIČKA PRISTOJBA

Boravišna pristojba je uključena u navedene cijene smještaja.

NAPOMENE O POSTUPKU REZERVACIJE

Imajte na umu da će osobe starije od 12 godina biti klasificirane kao odrasle osobe i naplaćene u skladu s tim. Molimo vas da ih uključite u broj odraslih tijekom postupka rezervacije. Želite li izmijeniti ili otkazati potvrđenu rezervaciju, to možete učiniti putem emaila, u skladu s pravilima otkazivanja.

Hotel će pripremiti pomoćni ležaj samo ako su u procesu rezervacije najmanje 3 osobe koje plaćaju s punim imenom i prezimenom i ako su navedene u izračunu cijene. Hotel zadržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervacije ako se čini da gore navedeno sadrži ili je rezultat pogreške ili pogreške rezervacijskog sustava.

UVJETI PLAĆANJA
Za grupne rezervacije i serije obilazaka 

1.Plaćanje unaprijed

 • 30% od ukupnog iznosa nakon potvrde rezervacije. Preostali iznos min. 14 dana prije dolaska grupe. Razliku između predračuna i fakture potrebno je podmiriti najkasnije u roku od 3 dana od datuma izdavanja računa uz obvezno jamstvo kreditne kartice

2. Plaćanje kreditnom karticom

 • 30% iznosa bit će naplaćeno nakon potvrde rezervacije, 14 dana prije dolaska, Hotel će izvršiti predautorizaciju za ukupan iznos rezervacije u skladu s ponudom i poštivanjem uvjeta otkazivanja. Hotel će izvršiti naplatu kreditne kartice na dan dolaska
Za individualne rezervacije

Standardne rezervacije
U roku od 7 dana prije dolaska, hotel zadržava pravo naplatiti puni iznos rezervacije. Gost je dužan dati valjane podatke o kreditnoj kartici koju će hotel koristiti u navedene svrhe. U slučaju da su podaci kreditne kartice netočni, hotel će obavijestiti gosta i otkazati rezervaciju. Ukoliko se gost odluči izravno uplatiti iznos rezervacije, uplatu je potrebno izvršiti najkasnije 7 dana prije dolaska.

Posebna cijena i rezervacije bez povrata novca
Hotel će gostu naplatiti ukupan iznos bespovratne rezervacije nakon izvršene rezervacije (bez boravišne pristojbe i eventualnih dodatnih usluga). Gost je dužan dati valjane podatke o kreditnoj kartici koju će hotel koristiti u navedene svrhe. U slučaju da su podaci kreditne kartice netočni, hotel će obavijestiti gosta i otkazati rezervaciju. Ako se gost odluči izravno platiti iznos rezervacije, potrebno je izvršiti uplatu najkasnije od 24 sata nakon izvršene rezervacije.

Podaci o bankovnom računu hotela:

ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK DD
IBAN: HR2124020061100482013

Sva plaćanja, za tečajeve navedene u eurima, obračunat će se u kunama (kune) po srednjem tečaju HBN (Hrvatske narodne banke) na dan izdavanja računa.

OBRAČUN I PLAĆANJE USLUGE

Predračun/konačni račun bit će izdan u skladu s dogovorenim uvjetima i potvrdom Partnera i poštivanjem uvjeta otkazivanja. Sva plaćanja, za tečajeve navedene u stranoj valuti, obračunat će se u kunama (kuna) po srednjem tečaju HBN (Hrvatske narodne banke) na dan izdavanja računa.Plaćanje je moguće kreditnim karticama (Amex, Diners, Visa, Master), debitnim karticama, gotovinom (HRK) ili bankovnom transakcijom.

UVJETI OTKAZA

Za grupne rezervacije

 • 90-45 dana prije dolaska gosta: do 30% kontingenta po noćenju moguće je otkazati bez naknade za otkazivanje; za svaku otkazanu sobu iznad ovog postotka, Hotel će naplatiti puni iznos boravka
 • 44-30 dana prije dolaska gosta: do 20% preostalog kontingenta po noćenju moguće je otkazati bez naknade za otkazivanje; za svaku otkazanu sobu iznad ovog postotka, Hotel će naplatiti puni iznos boravka
 • 29-7 dana prije dolaska gosta: do 10% preostalog kontingenta po noćenju moguće je otkazati bez naknade za otkazivanje; za svaku otkazanu sobu iznad ovog postotka, Hotel će naplatiti puni iznos boravka
 • 6-0 dana prije dolaska gosta: otkazivanje sobe podliježe naknadi za otkazivanje. Za svaku otkazanu sobu kao i u slučaju mogućeg nedolaska gostiju za koje je napravljena rezervacija, Hotel će naplatiti 100% iznosa boravka.

Eventualno odgodu dolaska gosta u odnosu na najavljeni dan dolaska, potrebno je pravovremeno obavijestiti Hotel, u protivnom će Hotel smatrati da je izostanak gosta otkazao cijelo rezervirano termin za tog gosta te će sukladno tome naplatiti nedolazak gosta prema prethodnom stavku.

Uvjeti otkazivanja pojedinačnih rezervacija po standardnim cijenama:

Rezervacije se održavaju do 18:00 sati, na dan dolaska.
Otkazivanje individualnih rezervacija (1-3 sobe) bez naknade moguće je do 7 dana prije termina rezervacije.
U slučaju kasnog otkazivanja (7 dana prije dolaska) ili nedolaska, Hotel zadržava pravo naplate 100% ukupne cijene usluge.
Otkazivanje rezervacije nakon prijave u hotel (skraćenje boravka u odnosu na izvornu rezervaciju): hotel može naplatiti naknadu za otkazivanje u iznosu od 100% vrijednosti preostalih rezerviranih i neiskorištenih dana.
Obavijest o otkazivanju ili promjeni rezervacije mora se dostaviti u pisanom obliku i vrijedi nakon primitka pisane potvrde Hotela.

Otkazivanje pojedinačnih rezervacija po posebnim cijenama uz politiku nepovratnog plaćanja:

Rezervacije se održavaju do 24:00 h, na dan dolaska.
U slučaju bilo kakvog otkazivanja (otkaz u bilo kojem trenutku nakon rezervacije, nedolazak, odbijanje rezervirane sobe iz neopravdanih razloga, otkazivanje nakon prijave, tj. skraćivanje boravka), hotel zadržava pravo zadržati punu prethodno naplaćenu nepovratni iznos rezervacije.

VIŠA SILA

Partner i Hotel će biti oslobođeni izvršavanja svojih obveza prema ovom Ugovoru ako se pojave okolnosti koje predstavljaju “višu silu” sve dok takve okolnosti traju i utječu na izvršenje ugovora kao što je točnije opisano u ovoj klauzuli.
Za potrebe ovog Ugovora, “viša sila” znači neobične i nepredvidive događaje izvan kontrole strane koja se na njih želi osloniti. Takvi događaji mogu uključivati ​​(kao primjer, a ne kao ograničenje) rat, prijetnju ratom, građanski štrajk, prirodna ili nuklearna katastrofa, požar, epidemije, loše vrijeme, terorističke aktivnosti, vladina akcija i/ili predsjednička akcija i/ili akcija parlamenta/vlade (na primjer odluka o zatvaranju granice, odluka o zabrani napuštanja zemlje prebivališta i /ili odluka o bilo kakvim ograničenjima putovanja), Božja djela i svi drugi slični događaji.

Partner ima pravo osloniti se na “višu silu” u bilo kojem pogledu samo ako ga događaj na koji se poziva spriječi da izvrši bilo kakvo ugovorno izvršenje i ako nije bio u mogućnosti napraviti alternativne aranžmane nakon što je poduzeo sve praktične korake za to. Hotel se ima pravo osloniti na “višu silu” kada je spriječen ili ozbiljno spriječen uz velike poteškoće u postizanju sigurnog smještaja ili ako bi po mišljenju Hotela sigurnost, udobnost ili uživanje bilo kojeg Klijenta bili ugroženi i kada bi kao posljedično može biti ugrožena sigurnost gostiju i zaposlenika.

OSTALI UVJETI SMJEŠTAJA
 • “Check-in” je od 14:00 sati na dan dolaska.
 • “Odjava” je do 11:00 sati na dan polaska.
 • Kućni ljubimci i druge životinje dopušteni su u hotelu uz doplatu.
 • Hotel Lavica zadržava pravo uskratiti smještaj i druge usluge gostu čije ponašanje nije u skladu s kućnim redom hotela, čije ponašanje na bilo koji način remeti mir ili dostojanstvo drugih gostiju ili osoblja ili na bilo koji način ugrožava njihovu sigurnost ili dobrobit.
 • Hotel ne prima osobe mlađe od 18 godina osim ako nisu u pratnji odrasle osobe (iznad 18 godina).
 • Hotel će razmotriti sve eventualne pritužbe samo ako su prethodno učinjene izravno u hotelu tijekom boravka gosta – bilo izravno odgovornom osoblju, bilo preko AGENCIJE koja je izvršila rezervaciju, ili preko službenog predstavnika.
 • S obzirom na postojeće razlike između soba čak i istog tipa, fotografije su samo ilustracije i informacije i možda ne odgovaraju stvarno rezerviranoj sobi.
KATEGORIZACIJA I OPIS SMJEŠTAJA

Ponuđeni smještaj mora biti opisan u skladu sa službenom kategorizacijom koja je na snazi ​​u Republici Hrvatskoj. Hotel Lavica ne snosi odgovornost za informacije koje je treća osoba primila osobno ili u pisanom obliku osim usluga navedenih u prijedlogu. Hotel Lavica ne snosi odgovornost za bilo kakve pogreške i propuste u informacijama koje su dali njegovi poslovni partneri.

HOTELSKI SMJEŠTAJ

Raspored soba određuje recepcija u mjestu boravka. Osim ako gost nije posebno rezervirao sobu s dodatnim sadržajima na zahtjev, mora prihvatiti bilo koju vrstu službeno registriranog smještaja opisanu u prijedlogu i cjenik. Gostu nije dopušten ulazak u sobu prije 14 sati. Na dan početka usluge i dužan je napustiti sobu do 11 sati na dan završetka usluge. Dolasci kasnije od 20 sati moraju biti unaprijed obaviješteni osim ako nije drugačije navedeno.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu:

 AUTOTURIST TURIZAM d.o.o.
“HOTEL LAVICA”
FERDE LIVADIĆA 5
10430 SAMOBOR

na telefaks broj: 00385(1) 3368 -000  ili 
e-mail adresu: info@lavica-hotel.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka prigovora.